GALIMEX MONITOR - online monitorovanie vozidiel


MONITOROVANIE VOZIDIEL

 

Služba GALIMEX MONITOR je určená pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme. Služba zabezpečuje monitorovanie pohybu vozidiel a následné spracovanie a vyhodnotenie údajov o ich prevádzke. Monitorovanie vozidiel ponúka komplexný obraz o využívaní firemných vozidiel ako aj obraz o výkonnosti svojich zamestnancov medzi ktorými spoľahlivo odhalí tých neefektívne pracujúcich. Z našich dlhoročných skúseností vieme, že systém šetrí nielen náklady, ale zároveň prispieva k obratu vo firmách. Vedomie, že pohyb vozidiel, spotreba paliva a iné parametre vozidiel sú monitorované, reálne znižuje náklady vo firmách a mení správanie zamestnancov.

Okrem vyššie uvedených výhod služba GALIMEX MONITOR automaticky vytvára Knihu jázd - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Služba GALIMEX MONITOR pracuje na základe satelitného GPS systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia a GSM sieťou operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára Kniha jázd,a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu. Tieto výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané klientovi na jeho e-mailovú adresu.

Ponúkame systém postavený na najnovších technológiách s užívateľsky prívetivým administračným rozhraním. Prostredníctvom internetu si klient môže zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel, ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deň. Tak isto si klient môže spätne prezerať až dvojročnú históriu údajov svojich vozidiel.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok si do daňových výdavkov započítať aj nadspotrebu PHL.


DEMO - vyskúšajte si internetový portál systému GALIMEX MONITOR pre online monitorovanie vozidielSlužby, ktoré Vám GALIMEX MONITOR môže poskytovať:

 KNIHA JÁZD


Často sa stretáváme s názorom, že väčšina firiem považuje vytváranie Kníh jázd ako zbytočnú byrokraciu a nutné zlo, ktoré od nich vyžaduje štát.

Náš monitorovací systém je totiž plne automatizovaný a navrhnutý tak, aby získavanie a spracovávanie dát bolo pre Vás čo najrýchlejšie a najjednoduchšie a nemuseli ste sa zaťažovať zbytočnou administratívnou agendou.


Základné vlastnosti knihy jázd:

• úplne automaticky generovaná
• zobrazenie polohy vozidla priamo z knihy jázd na Google mapách
• online prehľad o vozidlách
• naša Kniha jázd je schválená ÚDR SR
• možnosť exportu Knihy jázd do formátu (.cvs)
• možnosť editáce pri súčasnom zachovaní údajov zistených jednotkou
• možnosť zlúčenia/rozdelenia jázd
• možnosť zmeny vodiča
• možnosť doplnenia účelu jazdy
• import údajov o tankovaní (OMV,Shell, Slovnaft, CCS atd.)
• korekcia vypočítaného tachometra
• možnosť dodatočného rozlíšenia jázd služobná/súkromná
• filtrovanie údajov o jazdách podľa sledovaných kritérií
• štatistické výstupy
• možnosť exportu údajov z databázy poskytovateľa v rôznych formátoch

 


 

GALIMEX MONITOR - cenník

Copyright © 2014 GALIMEX s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie webu 22.10.2018